Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1313 3918 390
Reposted fromthe-world-we-knew the-world-we-knew viamefir mefir
6327 a28f 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viamefir mefir
3771 63f6 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamefir mefir
3232 e7ca 390
Reposted fromSTYLTE STYLTE vialeimakid leimakid
2977 cafc 390
3116 46a8 390
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko
4116 5b3d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
6577 c8b5
Reposted fromkrzysk krzysk viatoniewszystko toniewszystko
6770 b770 390
Jeden, głupi, przypadkowy wieczór. Jeden głupi, przypadkowy wieczór i się rozsypujesz. Orientujesz się, że to nie jest teraźniejszość, która niosłaby przyszłość, którą chcesz. Ale już nic nie jest takie, jakie było. I to co chciałaś dawno się skończyło. Zostaniesz w tym co właściwe. To nie jest złe. Kiedyś zostanie tęsknota, ale się odnajdziesz. Będzie dobrze. Będzie spoko.
Reposted fromredsth redsth viacytaty cytaty
0123 3058 390
Reposted fromsavatage savatage viaMezame Mezame
Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta viakoloryzacja koloryzacja
Reposted fromFlau Flau viaWlodara Wlodara
2598 b4a0 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakoloryzacja koloryzacja
2598 b4a0 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutoflove outoflove
6385 fda3
Reposted fromsarazation sarazation vialeksandra leksandra
0084 1c94 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl